De kosten van een uitvaart-begrafenis bedragen momenteel € 4000,- tot € 5000,- excl. graf en grafmonument. Het bedrag kan lager, maar ook hoger uitvallen. De hoogte van het bedrag is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren, zoals wat voor kist wordt er uitgezocht, komen er advertenties in dagbladen, is er na afloop een koffietafel en voor hoeveel personen, etc. Het ledenkortingsbedrag van € 950,- die u van de vereniging op de afrekening ontvangt is dus niet kostendekkend voor een uitvaart. U of uw nabestaanden ontvangen de ledenkorting op de afrekening van uw uitvaart, mits de uitvaart wordt verzorgd door de vereniging. De ledenkorting is nooit hoger dan de werkelijke gemaakte kosten. De hoogte van het ledenkortingsbedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Crematie  

De kosten van een uitvaart/crematie bedragen momenteel € 4.000,- tot € 5.000,-. Het aantal crematies neemt de laatste tijd steeds meer toe. Een basiscrematie in een crematorium kost ongeveer € 1.100,- tot € 1.500,-.  In dit bedrag zijn, naast de crematie, meegenomen: 45 minuten aula/koffieruimte, gebruik muziekfaciliteiten, het gebruik maken van ontvangstruimte gedurende een half uur en de urn een half jaar bijzetten in de algemene nis van het crematorium.

Het staat u vrij met de urn te doen wat u wilt. U kunt de as (laten) verstrooien (begraafplaats of crematorium), maar ook bewaren in een urnengraf. Voor een urnengraf is een prijsopgave beschikbaar.

Uitvaart voor niet-leden

De vereniging verzorgt op verzoek ook uitvaarten voor niet-leden. Uiteraard kunnen deze personen geen gebruik maken van de ledenkorting die leden wel ontvangen.

Begraafplaatsen “Duurswoude” en “Weinterp”

Algemene informatie over de begraafplaatsen ‘Duurswoude’ en ‘Weinterp’ is verkrijgbaar bij de heer K. Bouma, tel. 0516-481238.

Klokkenstoel bij begraafplaats “Weinterp”

Deze klokkenstoel dateert uit 1723 en is voorzien van drie klokken die samen ongeveer 1700 kilo wegen, de klokken zelf dateren uit 1948, en een schilddak met daarop twee pirons, de ornamenten boven op het dak. Vrijstaande klokkenstoelen werden voornamelijk gebouwd door arme dorpen die zich wel een kerkje konden veroorloven, maar geen toren waarin de luidklok zou moeten hangen. Ook bij begrafenissen kunt u gebruik maken van deze klokkenstoel. De klok wordt bij kerkdiensten door 1 man geluid. Drie klokken worden geluid bij een begrafenis.

Verdere informatie hierover bij  de heer K. Bouma, tel. 0516-481238.