Hoe word ik lid?

Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het contactformulier invullen en verzenden. U krijgt vervolgens van ons bericht als de inschrijving definitief is. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden van onze vereniging. Het maximale ledenkortingsbedrag is ingaande 1 januari 2024 vastgesteld op € 1.000,00.

Uitvaartleider Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513-622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval? Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen. Men is vrij om een andere uitvaartverzorg(st)er dan Van der Zwaag te kiezen. Mocht dit zich voordoen dan moet degene die de uitvaart regelt contact opnemen met de penningmeester over de wijze van afhandeling. De ledenkorting bedraagt dan geen € 1.000,00 maar € 800,00.

Bij overschrijving, van een vorige woonplaats, wordt er een intredebedrag berekend op een door alle verenigingen gebruikte intredetabel.

Wijzigingen

U dient adreswijzigingen c.q. wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven aan de administratie van de vereniging, u loopt anders het risico geen uitkering te ontvangen. Uiteraard kunt u uw wijzigingen aangeven door middel van het contactformulier. Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk melden aan de administratie van de vereniging.

Contributie

De contributie voor onze vereniging bedraagt met ingang van 2023 € 20,00 per jaar per persoon. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid. Een donateurslid betaald met ingang van 2023 € 11,00 per jaar.

Geef uw eigen uitvaart vorm

Het is mogelijk uw eigen uitvaart samen te stellen. U kunt hiervoor ons wensenboek downloaden en invullen.