De heer J. Miedema, voorzitter tel 06 2340 4925
De heer H van der Bij, secretaris tel 06 4051 1926
Mevrouw T Bakker-Alderts, penningmeester(es) tel 06 3318 1959
Mevrouw S Sijtsema-Hibma, ledenadministratie tel 06 3020 9189 Mevrouw Janny Copeland-Rozema, contactpersoon Lichtjesavond tel 06 5321 2345

Email adres: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl

Algemene informatie begraafplaatsen Weinterp en Duurswoude

De heer K. Bouma 0516-481238

Uitvaartleider

Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval?

Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met een lid van het bestuur.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht gericht aan de vereniging, download dan hier het klachtenformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden.