De heer J. Miedema (voorzitter) tel 0516 – 481305
Mevrouw T. Van der Mei-Bouma, secretaris 0516-481284
Mevrouw G. v.d. Wier – v. d. Meulen (ledenadministratie /penningmeester) tel 0516 – 481880
De heer M. Jakobs, lid, 0516 – 481444
De heer H. Van der Bij, lid, 0516-481890

E-mail adres: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl

Algemene informatie begraafplaatsen Weinterp en Duurswoude

De heer K. Bouma 0516-481238

Uitvaartleider

Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval?

Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met een lid van het bestuur.

Statuten vereniging

Download hier de statuten van de vereniging.

Download hier het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht gericht aan de vereniging, download dan hier het klachtenformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden.