De kosten van een uitvaart bedragen momenteel  € 4.000,- tot € 5.000,-. Het bedrag kan lager, maar ook hoger uitvallen. De hoogte van het bedrag is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren, zoals wat voor kist wordt er uitgezocht, is er na afloop een koffietafel en voor hoeveel personen, etc. Het kortingsbedrag van € 900,00 die u van de vereniging op de afrekening ontvangt is dus niet kostendekkend voor een uitvaart. U of uw nabestaanden ontvangen de korting op de afrekening van uw uitvaart, mits de uitvaart wordt verzorgd door de vereniging.

Kosten begraafplaats

De kosten voor de begraafplaats bedragen ongeveer € 1.400,- . In dit bedrag zijn de kosten meegenomen voor een graf, het delven van het graf en 25 jaar onderhoud.

Algemene informatie over de begraafplaats is verkrijgbaar bij:

Dhr. R. Bouma, algemene coördinatie  0512 – 356440 / 06-38911618
Dhr. J. Bouma, beheerder   0516 – 481238

Crematie  

Het aantal crematies neemt de laatste tijd steeds meer toe. Een basiscrematie kost ongeveer € 1.100,-. In dit bedrag zijn, naast de crematie, meegenomen: 45 minuten aula/koffieruimte, gebruik muziekfaciliteiten, het gebruik maken van ontvangstruimte gedurende een half uur en de urn een half jaar bijzetten in algemene nis crematorium.

Het staat u vrij met de urn te doen wat u wilt. U kunt de as (laten) verstrooien (begraafplaats of crematorium), maar ook bewaren in een urnengraf. Voor een urnengraf is een prijsopgave beschikbaar.

Uitvaart voor niet-leden

De vereniging verzorgt op verzoek ook uitvaarten voor niet-leden. Uiteraard kunnen deze personen geen gebruik maken van de korting die leden wel ontvangen.