Bestuur

De heer J. Atsma, voorzitter 06-20220848
Mevrouw H. de Vries-Tel, penningmeester 06-22617177
De heer B. Zeinstra, notulist 06-23978960

Mevrouw J. Jongsma-Veenstra, secretariaat en ledenadministratie 06-57550708 (b_jongsma@hotmail.com)

Uitvaartleider

Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval?

Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen.

Vragen

Voor meer ledeninformatie en adres wijzigingen kunt u contact opnemen met mevrouw J. Jongsma-Veenstra telnr: 06-57550708.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht gericht aan de vereniging, download dan hier het klachtenformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden.