Bestuur

De heer J. Atsma, voorzitter 0512-301248
Mevrouw H. de Vries-Tel, penningmeester 0512-303064
De heer H. Van der Meulen, notulist 0512-302333

Mevrouw J. Jongsma-Veenstra, secretariaat en ledenadministratie 0512-303198 (b_jongsma@hotmail.com)

Uitvaartleider

Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval?

Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen.

Vragen

Voor meer ledeninformatie en adres wijzigingen kunt u contact opnemen met Janke Jongsma telnr: 0512-303198

Statuten vereniging

Download hier de statuten van de vereniging

Klachtenformulier

Heeft u een klacht gericht aan de vereniging, download dan hier het klachtenformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden.