Uitnodiging Ledenvergadering

Dinsdag 9 april 2024 in MFC Dúndelle Mjûmsterwei 16 Bakkeveen. Aanvang 20.00 uur AGENDA LEDENVERGADERING Betaling en incassering lidmaatschapsgeld: Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 28 maart 2024. Heeft  u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 1 april 2024 over te  maken. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon. …

Digital Life Legacy

Uitvaartvereniging De Laatste Eer is partner van Digital Life Legacy. Meer informatie hierover is te vinden in deze brochure en op https://digitallifelegacy.nl/. Mocht u, als lid van De Laatste Eer, een beroep doen op Digital Life Legacy dan ontvangt via de vereniging een korting van 30% op de verleende diensten.