Bestuur
Dhr. J. Jagersma, voorzitter  06-13863123
Dhr. O. Marinus, secretaris 06-40136462
Mw. A. de Jong, penningmeester  06-51362665

Mailadres
delaatsteeerbakkeveen@gmail.com

Uitvaartleider
Van der Zwaag uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)

Wat te doen bij een sterfgeval?
Neem bij een sterfgeval eerst contact op met uw huisarts. Vervolgens kunt u de uitvaartleider bellen.

Vragen
Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met een lid van het bestuur.

Klachtenformulier
Heeft u een klacht gericht aan de vereniging, download dan hier het klachtenformulier en lever dit in bij een van de bestuursleden.