De vereniging “De Laatste Eer” is in 1915 in Bakkeveen opgericht en ontstaan uit nabuurplicht. Als er vroeger een sterfgeval was dan ging men met de pet rond voor de onkosten. De uitvaart werd door vrijwilligers verzorgd. Op basis van dit principe werkt de uitvaartvereniging tot op de dag van vandaag nog steeds. Paard en wagen zijn vervangen door moderne auto’s, maar als u dat wenst bestaat er nog steeds de mogelijkheid om door een koets gereden te worden.

Wel is er een uitvaartleider die alles keurig naar de wens van de nabestaanden regelt en verzorgt. De dragers zijn allen afkomstig uit Bakkeveen. U kunt bij de uitvaartvereniging zowel begrafenissen als crematies laten regelen voor leden en ook voor niet-leden. Onze uitvaarten worden door uitvaartverzorging Van der Zwaag (www.vdzwaag.nl) verzorgd. De kosten van de uitvaart kunnen relatief gezien laag worden gehouden, omdat de vereniging met vrijwilligers werkt. Door het lidmaatschap van de vereniging met de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland, aangesloten bij NARDUS, is het mogelijk om ook elders een uitvaart voor onze leden te verzorgen.

Wat doet de uitvaartvereniging voor u?

  • Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden;
  • Het regelen van de ‘zakelijke’ aspecten, zoals overlijdensakte gemeentehuis, drukwerk, locatie, bloemen, vervoer, etc.;
  • Het voorschieten van rekeningen van de uitvaart. U ontvangt de verzamelnota minus het kortingsbedrag en eventuele polissen.

Wat bieden wij u?

  • Een stukje kostenbewaking;
  • Een vakbekwame, gediplomeerde uitvaartleider en vrijwilligers uit het dorp;
  • Een vereniging die werkt zonder winstoogmerk;
  • Korte lijnen, want alle besluiten worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering genomen.