Digital Life Legacy

Uitvaartvereniging De Laatste Eer is partner van Digital Life Legacy. Meer informatie hierover is te vinden in deze brochure en op https://digitallifelegacy.nl/. Mocht u, als lid van De Laatste Eer, een beroep doen op Digital Life Legacy dan ontvangt via de vereniging een korting van 30% op de verleende diensten.