Algemene ledenvergadering 17 april

Agenda Ledenvergadering   17 april 2023 in MFC Dúndelle  Mjûmsterwei 16 Bakkeveen. Aanvang 20.00 uur AGENDA LEDENVERGADERING Betaling en incassering lidmaatschapsgeld:Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 26 april 2023. Heeft u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 18 april 2023 over te maken. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon. Bij een sterfgeval neemt u…