Afgelopen jaar hebben we een nieuw systeem moeten gebruiken .Hierdoor kan het zijn dat de contributienota een fout kan bevatten.Mocht dit zo zijn wilt u dat dan gelijk aan ons doorgeven ? via b_jongsma@hotmail.com

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op 17 april 2024  in De Uthof Siegerswoude aanvang 20.00 uur. Agenda volgt in it pompebled van april 2024 en is tevens te vinden op de website uitvaartverenigingenopsterland.nl. Vervolgens kiest u Siegerswoude–Frieschepalen Nieuwsberichten. 

Vanaf dit jaar wordt er geen agenda van de Algemene Ledenvergadering i.c.m. nieuwsbrief meer per post verzonden aan de leden. Het bestuur verwijst hiervoor naar de agenda welke in it pompebled wordt gepubliceerd en naar de website. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,50 per lid .
Op of omstreeks 23 April 2024 worden de bedragen afgeschreven van uw rekening indien u hiervoor een machtiging hebt afgegeven.
Is er geen machtiging tot afschrijving afgegeven dan ontvangt u de nota in de brievenbus het geen betekend dat er € 2,= administratiekosten in rekening word gebracht.

Belangrijk !! 
Het bestuur van uitvaartvereniging DLE ontvangt graag uw emailadres voor zover u dat nog niet hebt doorgeven via b_jongsma@hotmail.com 
Ook wijziging van emailadres, verhuizing , geboorte etc. graag doorgeven via dit mailadres of via een telefoontje aan de ledenadministratie. 
Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor eigen gebruik en niet worden doorgegeven aan derden. 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid zijn van de vereniging als naam en geboortedatum van het kind wordt doorgegeven door de ouders aan het bestuur via bovenvermeld emailadres.

Wat te doen bij een sterfgeval?
Na vaststelling van een overlijden wordt door de nabestaanden contact opgenomen met de uitvaartleider: Van der Zwaag Uitvaartverzorging 0513 – 622339 (www.vdzwaag.nl)
Informatie is ook te zien op de vernieuwde website van uitvaartverenigingenopsterland.nl

Op de website zijn ook de statuten en het huishoudelijk reglement te lezen.
De ledenkorting bedraagt nu nog € 900,= , met ingang van 2025 zal het voorstel in de ledenvergadering zijn dit naar € 1000,= te verhogen.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter J. Atsma 06 20220848
Secretaris en ledenadministratie J.Jongsma-Veenstra 06 57550708
Penningmeester(es) H.de Vries-Tel 06 22617177
Lid B.Zeinstra 06 23978960

De secretaris
b_jongsma@hotmail.com