Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van” De Laatste Eer” Siegerswoude-Frieschepalen in de Uthof op 17 April 2024 te Siegerswoude om 20.00. 

  Agenda 
 1. Opening
 2. Voorstel agenda
 3. Notulen van de jaarvergadering 2023
 4. Jaarverslag
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. In memmoriam
 7. Verslag kascomissie
 8. Voorstel ledenkorting
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De dragers 2023: 

W. Jongsma
E. Jongsma
H. van der Meulen