Dinsdag 9 april 2024 in MFC Dúndelle Mjûmsterwei 16 Bakkeveen.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA LEDENVERGADERING

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag penningmeester 
  5. Verslag kascommissie
  6. Jaarverslag voorzitter
  7. Mededelingen
  8. Lichtjesavond
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld:

Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 28 maart 2024. Heeft  u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 1 april 2024 over te  maken. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon. 

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger:

Van der Zwaag Uitvaartzorg
Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  Oranjewoud                                                                                 
Telefoonnummer: 0513-622 339 

Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de

ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.

Algemene informatie: http://www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Lichtjesavond

De lichtjesavond wordt gehouden op zaterdag 2 november 2024.

E-mailadressen

Door de enorm stijgende kosten van postzegels en papier en denkende aan het milieu ontvangen wij heel graag de emailadressen van onze leden. Anders zijn wij in de toekomst genoodzaakt om de kosten van het lidmaatschap te verhogen.

Stuur een e-mail naar bovenstaand mailadres, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.