Copyright © Alle rechten voorbehouden.
Home. De Laatste Eer - Bakkeveen. De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen. Eert De Doden - Wijnjewoude. Eert de Doden
Wijnjewoude
 
Uitvaartvereniging

Nieuwsbrief Uitvaartvereniging Eert de Doden Wijnjewoude februari 2016


Wat doet de uitvaartvereniging voor de leden?

- Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden.

- Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, locatie, vervoer etc.

- De vereniging heeft scherpe afspraken met Uitvaartverzorging Van der Zwaag in Heerenveen waardoor u 25 - 30% kunt besparen op de kosten van een uitvaart, met name  korting op de diensten van de bode en korting op geleverde materialen. Voorwaarde hiervoor is, dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door onze uitvaartvereniging wordt gedaan.

- De vereniging werkt zonder winstoogmerk.


Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website en ingevuld opsturen naar de penningmeester van onze vereniging. Ook kunt u zich bij haar telefonisch aanmelden als lid. Voor verdere informatie kunt u bij haar terecht. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden. Hier is een regeling voor ontworpen, hoe langer men lid is, hoe hoger het ledenkortingsbedrag. Bij overschrijving vanuit een vorige woonplaats wordt een intredebedrag berekend op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,00. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.


Contributie

De contributie bedraagt € 17,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging. Aanmelding dient door de ouders plaats te vinden bij het secretariaat van onze vereniging. Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso, zal de contributie op 25 februari 2016 van uw rekening worden afgeschreven. De administratiekosten voor niet-incasso zijn € 2,00, een herinneringsnota is € 5,00.


Wijzigingen

Wij vragen u adreswijzigingen, wijzigingen in uw gezinssituatie, wijziging van uw mailadres of als uw 06-nummer is gewijzigd, dit door te geven aan onze penningmeester. Dit kan ook via de website. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester.


Lichtjesavond

Op 31 oktober 2015 is er een lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats Duurswoude. Dit was een groot succes. Er waren circa 200 personen aanwezig. Indrukwekkend was het om met zovelen een lichtje bij een graf van een dierbaar persoon te plaatsen of in een groot hart als de dierbare elders was begraven of gecremeerd. Daarom is besloten op 29 oktober 2016 weer een lichtjesavond te organiseren, nu op de begraafplaats Weinterp. Nadere informatie wordt te zijner tijd in de Bân en op de website geplaatst.


Website

Uitvaartvereniging Eert de Doden heeft een website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl.


Algemene ledenvergadering 2016

De ledenvergadering is vastgesteld op dinsdag 15 maart om 20:00 uur in De Swingel. De agenda volgt in de Bân van maart.


Bestuur:

Voorzitter J. Miedema 0516-481305

Penningmeester: G. van der Wier-van der Meulen 0516-481880

Secretaris: A. Drenth-Hoekstra 0516-481590

T. van der Mei-Bouma 0516-481284                                  

R. van der Woude 0516-481391


Download hier de nieuwsbrief


Home. De Laatste Eer - Bakkeveen. De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen. Eert De Doden - Wijnjewoude.