Copyright © Alle rechten voorbehouden.
Home. De Laatste Eer - Bakkeveen. De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen. Eert De Doden - Wijnjewoude. Eert de Doden
Wijnjewoude
 
Uitvaartvereniging

Nieuwsbrief Uitvaartvereniging Eert de Doden Wijnjewoude oktober 2015


Lichtjesavond


Uitvaartvereniging Eert de Doden organiseert op zaterdagavond 31 oktober 2015 een lichtjesavond op de begraafplaats Duurswoude. Aanvang: 19:00 uur.

De bedoeling van deze avond is, dat nabestaanden een lichtje kunnen plaatsen op het graf van hun overleden dierbaren. Deze avond wordt gesteund door Plaatselijk Belang, de Hervormde Gemeente en de Stichting Begraafplaatsen.

Nadere bijzonderheden over deze avond kunt u elders in deze Bân lezen.


Contributie


De contributie wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd naar € 17,50 voor een alleenstaande en € 35,00 voor een gezin. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis als één van de ouders lid is, u moet ze echter wel zelf doorgeven voor in het ledenbestand.  De reden voor deze verhoging is de lage rentestand en het in stand houden van de ledenkorting.


Wijzigingen


Graag adreswijzigingen, emailadres of veranderingen in de gezinssituatie doorgeven aan onze penningmeester, mevrouw G. van der Wier - van der Meulen, tel: 0516-481880 of mailen naar: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl

  

Bestuur uitvaartvereniging E.D.D.