Copyright © Alle rechten voorbehouden.
Home.De Laatste Eer - Bakkeveen.De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen.Eert De Doden - Wijnjewoude.
Eert de Doden
Wijnjewoude
Uitvaartvereniging

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 15 maart 2016

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Eert de Doden” te Wijnjewoude.

 

Datum: dinsdag 15 maart 2016

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: De Swingel te Wijnjewoude

 

Agenda

 

1. Opening

2. Notulen vergadering 16 maart 2015

3. Jaarverslag secretaris

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie: H. Heida en H. Hielkema- Haisma

6. Benoeming nieuw kascommissielid

7.  Mededelingen: Vaststelling ledenkorting

8. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar: J. Miedema

9. Rondvraag

10. Pauze

11. St. Begraafplaatsen Wijnjewoude: toelichting door de heer T. Beenen

12.  Sluiting

 

Graag tot ziens op de ledenvergadering,

 

Download hier de agenda voor de ledenvergadering.

 

Bestuur uitvaartvereniging EDD Wijnjewoude