Copyright © Alle rechten voorbehouden.
Home.De Laatste Eer - Bakkeveen.De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen.Eert De Doden - Wijnjewoude.
Eert de Doden
Wijnjewoude
Uitvaartvereniging

Uitnodiging lichtjesavond zaterdagavond 27 oktober 2018 om 19.00 uur

 

Op zaterdagavond 27 oktober wordt de jaarlijkse lichtjesavond voor de tweede maal gehouden op de sfeervol verlichte begraafplaats aan

de Weinterp. Uitvaartvereniging Eert De Doden nodigt u van harte uit om dit -inmiddels sterk gewaardeerde- herdenkingsmoment

bij te wonen.

 

De lichtjesavond, die roulerend plaatsvindt op de begraafplaatsen van Duurswoude en Weinterp, is bedoeld om dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf. Ter nagedachtenis van hen die elders begraven of verstrooid zijn, kan men het

gedenklichtje plaatsen op het grote witte hart dat daarvoor op de begraafplaats staat.

 

De korte herdenking wordt ingeleid met troostvolle woorden en vioolmuziek. Na het plaatsen van de graflichtjes bent u uitgenodigd voor lekker warme koffie/thee of chocolademelk, die u wordt aangeboden door installatiebedrijf De Boer. De grafkaarsen worden ter plaatse gratis verstrekt.

 

Heeft u na deze ervaring de behoefte om nog wat te mijmeren bij rustige orgelmuziek, daarvoor is alle gelegenheid in het kerkgebouw.

Ook vindt u er een luisterend oor bij mensen van het dorpssteunpunt en predikanten.

 

We verzoeken u waar mogelijk op de fiets naar de begraafplaats te komen. Een zaklamp is handig om het graf van uw dierbare te vinden.

 

De lichtjesavond wordt georganiseerd door uitvaartvereniging Eert de Doden in samenwerking met Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde gemeente.

 

Heeft u vervoer nodig? Bel met Afke Drenth 0516-481590

 

Lichtjesavond Wijnjewoude

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur

Begraafplaats Weinterp, Tsjerkereed 2

 

 

Home.De Laatste Eer - Bakkeveen.De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen.Eert De Doden - Wijnjewoude.